Technische Commissie

De technische commissie bestaat uit:

Harrie Kappert (Voorzitter)
Freek Everaers
Wim Harwijne
Jos Hermans
Arie Bultman
Peter Bosman
Wilma Riezebos

De technische commissie zorgt voor het in optimale staat houden van onze banen en het totale park. Vooral voorafgaand aan het nieuwe seizoen heeft deze commissie handen vol werk. Het speelklaar maken van de gravelbanen vraagt heel wat inspanning. Dit komt vooral doordat dit soort banen in de winter, als gevolg van vocht in de grond in combinatie met vorst dusdanig van structuur veranderen, dat men in het voorjaar deze banen geheel opnieuw moet aanleggen. Gelukkig zijn er altijd veel enthousiaste vrijwilligers die de commissie hierbij terzijde staan op de jaarlijkse klussendag.

Verder besteed men veel aandacht aan het onderhoud van de sproei-installatie die vooral in de zomerperiode ertoe bijdraagt dat de gravelbanen bespeelbaar zijn en blijven. Ook alle leden kunnen hun steentje bijdragen aan het in goede conditie houden van de banen door na elke speelperiode de banen zorgvuldig te vegen en zo het gravel of in-fill weer te verdelen. Verder draagt het tijdig melden van mankementen ertoe bij dat men het park en de banen goed kan onderhouden.

Door de week zijn enkele enthousiaste vrijwilligers bezig met extra klussen. Op dinsdag en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn ze bezig om karweitjes op te knappen. Heb je één of twee uurtjes vrij op die ochtenden…..kom eens helpen, goed voor je conditie en nog gezellig ook!

Mocht u onregelmatigheden, beschadigingen, of kapotte zaken constateren geef dat dan door aan [email protected] of via 06-36248063.