Redelijke opkomst ALV 2019

De ALV werd dit jaar redelijk bezocht.  26 leden namen de moeite
om de toelichting op het jaarverslag en de jaarcijfers aan te horen en
hun vragen te stellen.
De voorzitter gaf een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar m.b.t. de LED baanverlichting. (elders op deze site
(algemeen / documenten en nieuwsbrief 4) vindt u deze informatie ook.

Er werd verder afscheid genomen van diverse commissieleden en de
nieuwe secretaris Rick van ’t Hul werd door de vergadering benoemd.

Binnenkort op deze site het verslag van de ALV.

Scheidend én de nieuwe secretaris Han Dieben (l) en Rick van ’t Hul

Geef een reactie