Nieuwe toss-ochtend

De klussenclub was vanochtend, dinsdag 18-02-2020 bijeen. We beginnen altijd met koffie en dan komen verschillende onderwerpen ter sprake. Meestal onzin, in de zin van niet de moeite waard om verder over te praten. Soms wordt er een zinnige opmerking gemaakt en dat laatste, vind ik, ondergetekende, gebeurde vanochtend. De aanleiding was dat ik iets vertelde over de gang van zaken bij de tennisvereniging in Elburg en één van de klussers zei: “Waarom zou dat hier niet kunnen?” Nou ja, er wat over en weer gepraat, maar uiteindelijk gingen we aan het werk, want daarvoor komen we tenslotte op dinsdagochtend. We gingen aan ’t harken, schoffelen en doeken vast maken, stukken boomstam opruimen etc. Om 12.00 gingen we herwaarts en derwaarts, naar huis dus.
Ik ging zitten, zoals gebruikelijk, achter mijn keukentafel en analyseerde de ochtend en wat er zoal was gezegd. Eén opmerking was: “Iemand moet het initiatief nemen”. Die opmerking nam ik ter harte. Sommigen zeggen wel eens dat ik eigenwijs ben, maar dat ben ik niet. Ik heb gewoon een mening en ben best bereid om naar anderen te luisteren zolang ze geen onzin uitkramen. Ik maak slechts één voorbehoud. Vorige week is m’n laatste verstandskies getrokken, dus tja ………! Ik weet niet hoe lang de nawerkingen duren, pijn heb ik niet gehad, maar je weet maar nooit hè.
Maar waar ’t mij om gaat is ’t volgende: Ik stel voor om een toss-ochtend te beginnen. Iedereen, man en vrouw die kan en wil meedoen. Niks moet! Ik stel voor om die toss-ochtend te houden op maandag – of vrijdagochtend. De dinsdag- en woensdagochtend vallen af. Op dinsdagochtend is de klussenclub bezig met baanonderhoud en op woensdagochtend en ook voor een deel op donderdagochtend zijn de banen bezet.

Meld je per mail aan voor 1 maart 2020 bij ondergetekende en geef je dag van voorkeur op, maandag of vrijdag. Vermeld voor de zekerheid ook je eigen telefoonnummer (liefst 06 – …….). Waarom wil ik graag dat je je aanmeldt? Omdat ik graag wil weten of ’t de moeite waard is om er aan te beginnen. De meeste stemmen gelden, dus misschien is ’t verstandig om e.e.a. te overleggen. Zoek ’t uit.

Met vriendelijke groet,
Wichert
wichertgroothuis@hotmail.nl

Geef een reactie