Rekening contributie op de mat.

Een dezer dagen is de rekening voor de contributie 2021-2022
op uw mat gevallen. Gezien het vreemde jaar 2020 en de huidige (financiële) situatie hoopt penningmeester Herwald Beelen dat onze leden snel de factuur voldoen. Binnenkort worden de leden geïnformeerd over de financiële stand van zaken (resultaat 2020) van onze vereniging, maar dat het een unieke situatie is staat nu al wel vast.

Geef een reactie