LTC zoekt nieuwe voorzitter (M/V)

Zoals eerder medegedeeld heeft voorzitter Wichert Groothuis zijn functie met onmiddellijke ingang neergelegd. Onze verenging is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter (M/V) Het huidige bestuur heeft besloten dat de nieuwe voorzitter meteen de taken zal / kan overnemen, maar gezien de situatie zal er een ruime “inwerkperiode” worden gehanteerd en zullen alle overige bestuursleden uiteraard met raad en daad ondersteunen.

De nieuwe voorzitter zal dan op de ALV 2021 officieel kunnen worden aangesteld.

Vragen over de functie: 
neem vrijblijvend contact op met de secretaris Rick van ’t Hul (rickvanthul@gmail.com) of 06-30032175

Functieomschrijving voorzitter tennisvereniging LTC ’t Harde (M/V)

Algemeen:
De voorzitter van tennisvereniging LTC ’t Harde draagt met zijn medebestuursleden de verantwoording voor het beleid van de vereniging.
Het bestuur bestaat uit de dagelijks bestuur (voorzitter-penningmeester-secretaris), aangevuld met de voorzitters van de 5 binnen de vereniging actieve commissies.
Met gemiddeld 1 á 2 uur van je vrije tijd per week is het voorzitterschap uit te voeren.

De voorzitter is:

 • aanspreekpunt voor leden (senior en junior en ouders/verzorgers)
 • met het overige bestuur verantwoordelijk voor goed beleid op diverse vlakken
 • aanspreekpunt voor externen (bv. gemeente-stichting Wiel-pers-KNLTB)
 • zichtbaar aanwezig binnen de club en weet wat er speelt binnen de vereniging
 • communicatief vaardig

Taken:

 • voorzitten van de bestuursvergaderingen
 • samen met secretaris opstellen van de vergaderagenda
 • periodiek (2x per jaar) overleg met wethouder van sportzaken van gemeente Elburg (eventueel samen met andere bestuursleden)
 • aanwezig bij officiële gebeurtenissen binnen en buiten de club
  (bv. prijsuitreiking bij toernooien, nieuwjaarsreceptie, huldiging van kampioenen)
 • met penningmeester opstellen van de jaarrekening en begroting voor het komende jaar
 • voorzitten van de algemene ledenvergadering
 • regelmatig bijdragen leveren voor publicitaire activiteiten (Grip-nieuwsbrieven-website-huis aan huis bladen-lokale omroep)
 • coördineren van verschillende werkzaamheden indien noodzakelijk

Geef een reactie