Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze club is in handen van Ellen Drissen.
Zij zorgt voor de informatieverstrekking naar kandidaat leden, verzorgt de inschrijving en informatieverstrekking naar KNLTB en is verantwoordelijk voor de ledenpasjes.

Elk nieuw lid dient bij het aanmeldingsformulier een actuele pasfoto aan te leveren ten behoeve van het ledenpasje, waarmee men op het speeltijdenbord kan afhangen en wat men nodig heeft, als men competitie en/of toernooien wil gaan spelen.

Nieuwe leden ontvangen bij aanmelding tevens het informatieboekje, waar alle huishoudelijke regels en wetenswaardigheden over onze vereniging in vermeld staan.
Wilt u meer weten over onze vereniging….kom gerust eens langs op ons park om het terrein te verkennen, de sfeer te proeven en kennis te maken met onze leden.

Het inschrijfformulier kunt u verkrijgen bij onze ledenadministratie of in het paviljoen. U kunt het formulier ook downloaden:


Lever het daarna (met een pasfoto) in op onderstaand adres.
Mw.  E. Drissen
Singel 17
8084 BC  ’t Harde
0525 – 651752
ecmdrissen@hotmail.com

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (of mail) te geschieden voor 1 december van het jaar.

De jaarcontributie dient in één keer te worden voldaan. Leden ontvangen in maart de factuur.
Alleen in bijzondere gevallen kan het DB (in overleg met betrokkene) besluiten van deze regel af te wijken.

Voor alle vragen over:

  • Contributie
  • Betalingen
  • Informatieboekje
  • Aan- of afmelden
  • KNLTB tennispas
  • Aanmeldingsformulier
  • Sleutels van het park
  • Communicatie met de KNLTB
  • Ledenlijsten