?>

Contributie en inschrijven

De contributie voor 2021 is als volgt:

  • Seniorlid: contributie per persoon € 175,–
  • Juniorlid: contributie per persoon € 87,50
  • Juniorlid eerste jaar € 43,75
  • Studentenlid (senior en uitwonend) € 87,50
  • Eenmalige kosten KNLTB inclusief tennispas € 17,–
  • Borgsom sleutel ingang park: éénmalig per gezin € 7,–

Bij de rubriek ledenadministratie vind u het digitale inschrijfformulier

KANTINEDIENST:

Een goed lopende kantine is onontbeerlijk voor de inkomsten van onze vereniging. Daarnaast is het draaien van bardienst een ideale mogelijkheid om snel kennis te maken met een groot aantal leden. Om een goede bezetting te kunnen realiseren draaien alle seniorleden 3x per tennisseizoen (1 april tot 31 oktober) een kantinedienst (ochtend -middag of avond)

BETALING:

Voor het verschuldigde bedrag ontvangt u een rekening van onze penningmeester. Na ontvangst hiervan gelieve u het bedrag binnen 14 dagen over te maken op rekening van: L.T.C. ‘t Harde, Rabobank te Elburg, nr. NL42 RABO 0314 7308 34 Na betaling ontvangt u uw pasje om te kunnen tennissen. Dit pasje is persoonsgebonden.

OPZEGGEN:

Opzegging van uw lidmaatschap dient u vóór 1 december van het lopende jaar, schriftelijk bij bovengenoemd adres te melden. Nà deze datum bent u administratiekosten en K.N.L.T.B. kosten verschuldigd, á € 25,– p.p. Na het inleveren van de sleutel van de toegangspoort ontvangt u de borgsom
( € 7,-) terug.