Inschrijfformulier

Gebruik onderstaand formulier om u in te schrijven.

De contributie voor 2016 is als volgt:

  • Seniorlid: contributie per persoon € 155,–
  • Juniorlid: contributie per persoon € 77,50
  • Juniorlid eerste jaar € 38,75
  • Studentenlid (senior en uitwonend) € 77,50
  • Eenmalige kosten KNLTB inclusief tennispas € 17,–
  • Borgsom sleutel ingang park: éénmalig per gezin € 7,–

Voorletters/Roepnaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Geboortedatum

Geslacht

Spelniveau

BeginnerGevorderd

Lid van andere vereniging geweest?
JaNee

Zo ja, welk KNLTB nummer?

Competitie ervaring?
JaNee

Speelsterkte
enkel

dubbel

Upload een foto voor uw KNLTB pas:

Ik accepteer de algemene voorwaarden:

Bewijs dat je geen robot bent:[recaptcha]
Door op verzenden te klikken gaat u akkoord met de door de vereniging gestelde regels en geeft hiermee aan daar kennis van te hebben genomen.

Ten behoeve van het aan te vragen KNLTB – ledenpas dient u een recente pasfoto aan te leveren.

Voor tennislessen kunt u contact opnemen met onze tennisleraar: Tennisschool Chris Dijkhuizen Tel.: 06-30706315 / www.tennisdijkhuizen.nl

KANTINEDIENST:

Een goed lopende kantine is onontbeerlijk voor de inkomsten van onze vereniging. Daarnaast is het draaien van bardienst een ideale mogelijkheid om snel kennis te maken met een groot aantal leden. Om een goede bezetting te kunnen realiseren draaien alle seniorleden 3x per tennisseizoen (1 april tot 31 oktober) een kantinedienst (ochtend -middag of avond)

BETALING:

Voor het verschuldigde bedrag ontvangt u een rekening van onze penningmeester. Na ontvangst hiervan gelieve u het bedrag binnen 14 dagen over te maken op rekening van: L.T.C. ‘t Harde, Rabobank te Elburg, nr. NL42 RABO 0314 7308 34 Na betaling ontvangt u uw pasje om te kunnen tennissen. Dit pasje is persoonsgebonden.

OPZEGGEN:

Opzegging van uw lidmaatschap dient u vóór 1 december van het lopende jaar, schriftelijk bij bovengenoemd adres te melden. Nà deze datum bent u administratiekosten en K.N.L.T.B. kosten verschuldigd, á € 25,– p.p. Na het inleveren van de sleutel van de toegangspoort ontvangt u de borgsom ( € 7,-) terug.