Help ons met de grote clubactie!!

Momenteel loopt de Grote Clubactie. Alle junior- en seniorleden van onze vereniging hebben een lotenboekje ontvangen met begeleidend schrijven. We hopen dat zowel senioren als junioren hun best doen zoveel mogelijk loten te verkopen. In de laatste jaren heeft de GC actie ons vereniging flinke bedragen opgeleverd, die voor een groot deel besteed zijn aan extra activiteiten en/of materialen voor de jeugd.

Men kan één of meerdere loten kopen maar er bestaat ook het Superlot! Dat zijn 50 loten voor €150,– Dat is dus 50 x kans op een prijs en er gaat meteen €  120,– naar de vereniging.
Met de verkoop van elk superlot maken we bovendien kans op het Grote Clubfeest en € 5.000,-
extra. Heb je interesse in een superlot, neem na werktijd contact op met Frank Pongers,
06-26110421 

In het begeleidend schrijven staat niet vermeld waar de lotenboekjes kunnen worden ingeleverd. In het paviljoen staat straks een doos waar de boekjes in kunnen worden gedeponeerd. Als het paviljoen dicht is kan men het boekje in de LTC brievenbus gooien (aan het grote hek) of in de brievenbus van Frank Pongers (jeugdcommissie), Korhoenpad 7.

A.u.b inleveren voor vrijdag 1 november!!

Geef een reactie