Help mee de banen schoon te houden!

De dagen worden korter, de bomen verkleuren en eikels, bladeren en takjes vallen rijkelijk.

Helaas ook op onze banen. Daar kunnen ze voor verontreiniging van de banen zorgen als we ze laten liggen. Het wordt fijn getrapt en zorgt voor beschadiging en verontreiniging van de vezelmat. Daarom deze oproep van de technische commissie om, voordat men gaat spelen eerst de bladeren, eikels en takjes van de baan te harken (hiervoor NIET de veegnetten of borstels gebruiken!!!). Er staan voldoende harken op de banen. Hark de bladeren naar achteren tegen het hek aan of nog beter naar de hoeken.

De technische commissie maakt twee maal per week de banen schoon, maar straks is er geen houden meer aan. Dus doen we een beroep op alle leden om mee te helpen om de banen schoon te houden. Het gaat om het behoud van onze banen.

Geef een reactie