GRIP

Heb je een bijdrage voor ons nieuwsblad GRIP, houd dan rekening met de datums waarop de kopij dient te worden aangeleverd.

Planning voor GRIP 2020
Grip 1  juli
Grip 2, kopij voor 1 november aanleveren.

Mocht u kopij aanleveren na deze datums, overleg dan met redacteur Rick van ’t Hul
Als u foto’s aanlevert zorg dan dat ze minimaal 300 dpi groot zijn.

Tussendoor worden nieuwswaardige feiten verspreid door middel van digitale nieuwsbrieven en geplaatst op de site..
Bijdragen voor de digitale nieuwsbrieven en GRIP kun je ook mailen naar Rick van ’t Hul (zie hieronder)
De redactie behoudt het recht om op basis van argumenten bijdragen te weigeren en/of  in overleg aan te passen.

Mail: rickvanthul@gmail.com
Mob.: 06-30032175