Drie werkgroepen

Op verzoek van de vergadering heeft het bestuur tijdens de ALV 2021 drie werkgroepen in het leven geroepen.
Werkgroep één gaat de mogelijkheden van het digitaal baan reserveren via de KNLTB ClubApp onderzoeken. Ze gaan de diverse opties in kaart brengen en peilen wat er onder de leden leeft.
Ze zullen hun bevindingen voorleggen op de ALV 2022. Vooralsnog gaan we verder met de huidige werkwijze.

Werkgroep twee gaat de mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe fenomeen Padel onderzoeken. Is het wat voor onze vereniging, (ruimte-kosten) voor- en nadelen, wat zijn ervaringen van verenigingen in de regio etc. Ook zij zullen hun bevindingen in de ALV 2022 presenteren.

Een derde werkgroep gaat zich bezighouden met communicatie en PR. Welke middelen hebben we nu ter beschikking, wat missen we nog. Hoe kunnen we werken aan ledenwerving en communiceren met onze eigen leden en belangstellenden.

Geef een reactie