AED training

Zoals in eerdere berichten vermeld hangt onze AED tegenwoordig in een kast aan het
pand van TMI Bosch tegenover ons park. Zo is hij voor iedereen bereikbaar.
Gelukkig hebben we het apparaat nog nooit hoeven te gebruiken, maar het
is altijd goed als zoveel mogelijk mensen weten hoe ermee om te gaan.

Op 6 februari hebben de eerste twee leden van onze vereniging die in 2014 de basiscursus hebben
gevolgd wederom  de verplichte herhalingscursus bijgewoond.
In mei volgt een tweede sessie en ook u kunt daaraan deelnemen
mits u zelf in het bezit bent van een geldig diploma reanimatie (BLS) en AED .
(het is een herhalingscursus!). Zo kunt u uw kennis en vaardigheden voor het EAD
gebruik uptodate houden ?? De vereniging betaalt de cursuskosten.
Meld u aan per mail bij penningmeester Freek Everaers,  f.everaers@gmail.com

Oefening baart kunst en redt levens.

Geef een reactie