Wedstrijd- en Toernooicommissie

De wedstrijd en toernooicommissie bestaat uit:

Commissieleden
Arjan Post  (v)
Martine van ’t Hul-Moman (VTL)
Max Kraak
Johan Metzger

Verenigingstoernooileider:
Martine Moman
martinemoman@gmail.com
06-29605893

Verenigingscompetitieleider
Jos Hermans
jlf.hermans@gmail.com
06-51195748

De wedstrijd- en toernooicommissie draagt zorg voor het vlekkeloos verlopen van competities en toernooien.
Ze is verantwoordelijk voor het aanleveren van de competitiegegevens bij de KNLTB, het verstrekken van de
benodigde gegevens aan de competitiespelers en het doorgeven van de standen en uitslagen. Verder verzorgen
ze de toernooien, inschrijvingen, toernooi indeling, speelschema’s etc.
Inschrijven voor de diverse toernooien kan via toernooi.nl. Inschrijven voor gezelligheidstoernooien geschiedt
meestal per mail of met een  inschrijfformulier op het publicatiebord.