Wedstrijd- en Toernooicommissie

De wedstrijd en toernooicommissie bestaat uit:

Rob Bode (V)
Max Kraak
Conny Harwijne
Rick van ’t hul
Martine Moman
Frans Seelen
Christine Hartkamp (VTL)
Lien Groenhuyzen

Verenigingscompetitieleider (vacature)

De wedstrijd- en toernooicommissie draagt zorg voor het vlekkeloos verlopen van competities en toernooien.
Ze is verantwoordelijk voor het aanleveren van de competitiegegevens bij de KNLTB, het verstrekken van de
benodigde gegevens aan de competitiespelers en het doorgeven van de standen en uitslagen. Verder verzorgen
ze de toernooien, inschrijvingen, toernooi indeling, speelschema’s etc.
Inschrijven voor de diverse toernooien kan via toernooi.nl. Inschrijven voor gezelligheidstoernooien geschiedt
meestal per mail of met een  inschrijfformulier op het publicatiebord.

De toernooicommissie