?>

Recreatiecomissie

De recreatiecommissie bestaat uit:

Marloes Everaers (V)
Bennie Smeijers
Iris Everaers
Yvonne Dikken

De recreatiecommissie zorgt door het jaar heen voor diverse gezelligheidsactiviteiten en toernooien. Op de publicatieborden, op deze site, via mail en de nieuwsbrieven worden deze activiteiten aangekondigd. Het inschrijven voor deze activiteiten geschiedt op verschillende manieren, maar meestal op formulieren, die op de publicatieborden hangen. Wellicht kan dat binnenkort ook via deze site, app of mail!!
De jaarlijkse toernooien zijn Snerttoernooi (half maart), High-Tea toernooi (augustus) en oktoberfest toernooi (november) en oliebollentoernooi (eind december)

Uiteraard zijn meer activiteiten mogelijk, maar dan in overleg met het dagelijks bestuur en de wedstrijd- en toernooicommissie.
Wil je contact met de recreatiecommissie…mail naar:

iris-everaers@hotmail.com,  marloes-everaers@hotmail.com bennie_smeijers@hotmail.com yvonnedikken@gmail.com