Recreatiecomissie

De recreatiecommissie bestaat uit:
Marloes Everaers
Iris Everaers
Dennis de Boer
Bennie Smeijers

De recreatiecommissie zorgt door het jaar heen voor diverse gezelligheidsactiviteiten en toernooien. In het cluborgaan GRIP, op de publicatieborden en ook op deze site worden deze activiteiten aangekondigd. Het inschrijven voor deze activiteiten geschiedt meestal op formulieren, die op de publicatieborden hangen. Wellicht kan dat binnenkort ook via deze site!!
De jaarlijkse toernooien zijn Snerttoernooi (half maart), High-Tea toernooi (augustus) en oliebollentoernooi (eind december)

Uiteraard zijn meer activiteiten mogelijk, maar dan in overleg met het dagelijks bestuur en de wedstrijd- en toernooicommissie.

Wil je contact met de recreatiecommissie…mail naar  recreatiecommissie@ltc-tharde.nl

of:

iris-everaers@hotmail.com,  dennis.de.boer@ing.nl,  marloes-everaers@hotmail.com

bennie_smeijers@hotmail.com