Recreatiecomissie

De recreatiecommissie bestaat uit:

Bennie Smeijers (v)
Marloes Everaers
Iris Everaers
Dennis de Boer

De recreatiecommissie zorgt door het jaar heen voor diverse gezelligheidsactiviteiten en toernooien. In het cluborgaan GRIP, op de publicatieborden en ook op deze site worden deze activiteiten aangekondigd. Het inschrijven voor deze activiteiten geschiedt meestal op formulieren, die op de publicatieborden hangen. Wellicht kan dat binnenkort ook via deze site!!
De jaarlijkse toernooien zijn Snerttoernooi (half maart), High-Tea toernooi (augustus) en oliebollentoernooi (eind december)

Uiteraard zijn meer activiteiten mogelijk, maar dan in overleg met het dagelijks bestuur en de wedstrijd- en toernooicommissie.

Toernooien 2019:
Zondag 22 maart:  Koek en Zopie
Zondag 11 augustus: Hot Summer toernooi
Zondag 8 september: Rookie toernooi
Zaterdag 5 oktober:  Oktoberfest
Vrijdag 27 december: Oud en Vaudt oliebollen meppen

Wil je contact met de recreatiecommissie…mail naar:

iris-everaers@hotmail.com,  dennis.de.boer@ing.nl,  marloes-everaers@hotmail.com

bennie_smeijers@hotmail.com