Algemene ledenvergadering, vrijdag 6 maart, 20.15

Eind februari ontvangen de leden van LTC ’t Harde via de mail het jaarverslag 2019 en de agenda voor de ALV. Beide documenten zijn dan ook op de site te vinden. Praat mee over wat er in de vereniging leeft en wat de uitdagingen voor de toekomst zijn.

Onderwerpen die zeker aan de orde komen:
Jaarverslag commissies en financieel overzicht door de penningmeester (inclusief begroting 2020).
Verslag kascontrolecommissie
Introductie nieuwe KNLTB App + nieuw digitaal afhangbord.
Nieuwe penningmeester?

Kom naar de ALV en praat mee, discussieer mee en beslis mee!!
Als je er niet bij was heb je later ook geen recht om te klagen!

Het bestuur rekent op een grote opkomst.

Geef een reactie