Goed bezochte Algemene ledenvergadering.

Zo’n 25 leden waren aanwezig op de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag 6 maart. Er kwamen conform de agenda diverse punten aan de orde, waaronder de drankverordening van de gemeente (alcohol convenant) en de regels die daardoor gelden voor drankgebruik op het terras. Verder het onderhoud van de banen, de baanverlichting, het hanteren en ophangen van de sleepnetten etc.
De penningmeester gaf een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers en de begroting 2020. Het bestuur werd daarop, op voorstel van de kascontrolecommissie, decharge verleend door de vergadering.
Aangezien er onder de leden geen nieuwe penningmeester te vinden is heeft het bestuur besloten om een oriënterend gesprek te voeren met een administratiekantoor. Men is in afwachting van hun offerte.
De penningmeester deed verder het voorstel om de contributie (conform jaarlijkse prijsindexering) te verhogen met € 5,–.

Vanuit de vergadering kwamen vervolgens opmerkingen over de grote clubactie en de manier waarop leden de dwang voelde loten te kopen of te verkopen. Na een uitgebreide discussie werd de huidige werkwijze afgewezen en is besloten niet meer deel te nemen aan de Grote Clubactie. Om toch de benodigde middelen voor de jeugd te verkrijgen werd het voorstel aangenomen om de contributie met een extra € 5,– te verhogen.
De vergadering stemde daarop in met het voorstel om de jaarcontributie vast te stellen op € 175,–

Verder werd gesproken over het dalende ledenaantal, ledenwerving, de jeugd en schooltennis.

Het bestuur rekent op een grote opkomst.

Geef een reactie