Algemene ledenvergadering 1 maart

Op vrijdag 1 maart belegt het bestuur van LTC ’t Harde de jaarlijkse
Algemene ledenvergadering (ALV).
Zoals altijd zal het bestuur verslag doen van de ontwikkelingen binnen de
vereniging van het afgelopen jaar en zal ze zich verantwoorden voor het
financieel beleid. Belangrijk onderdeel van de vergadering zullen ongetwijfeld
de ontwikkelingen rondom de lichtinstallatie zijn én (even belangrijk) de vacatures
voor penningmeester en secretaris.
Kandidaten voor beide bestuursfuncties kunnen zich melden bij voorzitter
Wichert Groothuis (wichertgroothuis@hotmail.nl,  06-45746066
Gezien de belangrijke zaken die aan de orde komen hoopt (en rekent)
het bestuur op een grote opkomst.
Want u weet: ben je er niet om erover mee te praten en mee te beslissen
dan heb je later ook  geen recht 
om te klagen!!
Alle leden krijgen ca. 1 week voor de ALV het jaarverslag gemaild.

ALV, vrijdag 1 maart, paviljoen LTC ’t Harde.  Aanvang: 20.15 uur

Geef een reactie